Blog

Lees hier het laatste nieuws van loodgieter Oostende.

08 540 11 59
24/7 bereikbaar

Tips om een lekkage te voorkomen

By | Blog | No Comments

Hoewel we ons dit vaak niet beseffen kan water enorm schadelijk zijn in een woning. Ieder huishouden gebruikt voor meerdere toepassingen water en als hierbij een lekkage ontstaat dan kan dit voor onherstelbare schade zorgen. Een langdurige lekkage kan bijvoorbeeld schade aanrichten aan uw muren en vloeren. Tips om een lekkage in uw woning te voorkomen zijn daarom altijd handig.

Aansluitingen huishoudelijke apparaten

De meeste lekkages in woningen ontstaan doordat er iets misgaat met de aansluitingen van huishoudelijke apparaten. Een vaatwasser die niet aangesloten is of de slang van een wasmachine die plotseling barst waardoor een lekkage ontstaat. Om dit type lekkages te voorkomen moet u uiterst zorgvuldig te werk gaan bij het aansluiten van de apparaten. De rubberslangen die voor de watertoevoer gebruikt worden hebben een beperkte levensduur en moeten daarom voordat deze bereikt is vervangen worden.

Lekkages van waterleidingen voorkomen

Lekkages van waterleidingen komen minder vaak voor, maar veroorzaken wel vaak veel meer schade. Dit komt omdat de waterleidingen verstopt zijn in de muren en een kleine lekkage meestal niet meteen wordt opgemerkt. Hierdoor druppelt het water langdurig in muren en plafonds voordat het pas aan de oppervlakte verschijnt. Hierdoor neemt de waterschade toe en door het grote oppervlakte dat nat is geworden is het ook moeilijker om de bron van het lekkend water te lokaliseren. Om problemen te voorkomen moet bij de aanleg van nieuwe waterleidingen alleen de beste materialen gebruikt worden. Tevens moet u altijd alert zijn op vochtplekken die op muren of plafonds kunnen verschijnen.

Onderhoud en inspecties voor daklekkages

De laatste vorm van lekkend water in uw woning, die we hier bespreken, is een daklekkage. In België valt behoorlijk wat neerslag uit de hemel gedurende een jaar en het dak is er om ons in de woning droog te houden. Het kan echter voorkomen dat een dakpan beschadigd raakt of een dakgoot verstopt met bladeren waardoor het water toch een weg naar binnen weet te vinden.

cv-ketel vervanging

Redenen om uw CV ketel te vervangen

By | Blog | No Comments

Er zijn meerdere redenen die kunnen leiden tot de beslissing om uw CV ketel te vervangen. De meest duidelijke reden is dat het apparaat kapot is gegaan en een reparatie dermate duur is dat u beter een nieuwe kunt kopen. Daarnaast kan vervanging van de CV ketel ook noodzakelijk zijn als u meer vermogen nodig heeft en de oude ketel dit niet kan leveren. De laatste reden is dat het vervangen u een grote besparing op de stookkosten kan opleveren.

Vervangen meer rendabel dan repareren

Een CV ketel is essentieel voor iedere woning in Nederland. Zeker in de herfst en winter kunnen we niet zonder verwarming in huis. Als het apparaat dan ook kapot gaat zijn we genoodzaakt deze te repareren. Een onderdeel vervangen hoeft niet heel duur te zijn, maar als de reparaties elkaar op blijven volgen dan zal uiteindelijk een nieuwe CV ketel aanschaffen meer rendabel dan repareren zijn.

Extra vermogen nodig voor verwarmen woning

Woonsituaties veranderen door de jaren heen. Verschillende gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat u extra vermogen van een CV ketel nodig heeft voor het verwarmen van uw woning. Bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding kan hiertoe leiden. Meer mensen hebben hierdoor behoefte aan warm water en de babykamer moet uiteraard ook verwarmd worden. Tevens kan een verbouwing van de badkamer en het installeren van extra sanitair zorgen dat extra vermogen van een CV ketel vereist is.

Vervanging CV ketel levert besparing stookkosten op

De vooruitgang die geboekt wordt op het gebied van verwarmingsketels is de laatste jaren enorm hard gegaan. De apparaten kunnen met steeds minder energie een woning en het water uit de kraan opwarmen. Als u nog een oude ketel in uw huis heeft dan kan een vervanging van de CV ketel een grote besparing op de stookkosten opleveren. Het geld dat u hiermee bespaart en de voordelen voor het milieu zijn goede redenen om een loodgieter de CV ketel te laten vervangen.

Leidingen verleggen

Leidingen verleggen bij u thuis

By | Blog | No Comments

Het verleggen van leidingen is een behoorlijk precies uit te voeren klus. Water is dun; een lekkage is snel ontstaan. Werk daarom voorzichtig en nauwkeurig. Veel klussers kiezen ervoor om het leidingen verleggen uit te besteden aan een loodgieter die op dit vlak vaak meer ervaring heeft.

Een goed begin is het halve werk

Mocht u overwegen om zelf de leidingen te verleggen, bedenk dan dat een goed begin vaak al het halve werk is. Zorg ervoor dat u over voldoende materialen beschikbaar en ook over het juiste gereedschap beschikt. Onderschat ook niet het belang van het hebben van de juiste materialen en gereedschappen. Sommige zaken zijn wel met de hand uit te voeren of met alternatieve gereedschappen te doen, maar hierbij is het resultaat vaak minder dan wanneer de juiste gereedschappen worden gebruikt. Bedenk ook goed wat precies het doel is van het werk: wat moet er gedaan worden om dat doel te bereiken?

Bestaande leidingen hergebruiken?

Soms is het verleidelijk om leidingen die er al liggen opnieuw te gebruiken. Dat kan handig zijn omdat dan een bestaand muurtje niet gesloopt hoeft te worden. Bedenk echter altijd dat de kwaliteit van de leidingen dan nog goed moet zijn. Gebruik geen leidingen of andere materialen die eigenlijk niet goed genoeg meer zijn; wanneer de boel eenmaal is dichtgemaakt, kunt u vaak niet of nauwelijks de leidingen nog bereiken.

Werk zorgvuldig

Zorg dat er geen haast geboden is bij het verleggen van leidingen. Het aanleggen of verleggen van leidingen moet er zorgvuldig gebeuren. Zeker wanneer u weinig ervaring met deze werkzaamheden hebt, is het zaak om zeer nauwkeurig en voorzichtig te werken. Het kleinste scheurtje kan immers uitgroeien tot een grote lekkage.

Leiding koppelstuk

Controleer het werk

Wanneer u de leidingen verlegd hebt, is het zaak om eerst de hoofdkraan weer in te schakelen en de boel goed te testen alvorens u alles wegwerkt. Dit is van belang doordat u – net als hierboven gemeld – nu nog de leidingen goed kunt bereiken. Wanneer er een lekkage optreedt, kunt u er nu nog gemakkelijk bij. In een later stadium is dat niet het geval.

Twijfel? Schakel een loodgieter in

Mocht u er onverhoopt niet meer uitkomen of twijfelen aan de kwaliteit waarmee u de klus hebt uitgevoerd? Schakel dan alsnog een loodgieter in. Een loodgieter controleert graag de door u uitgevoerde werkzaamheden. Door een controle kunt u zekerheid krijgen over de uitgevoerde werkzaamheden. Een loodgieter heeft over het algemeen fors meer ervaring met het verleggen van leidingen dan een handige klusser dat heeft; voelt u zich dus zeker niet bezwaard om van die deskundigheid gebruik te maken.

Waar kunt u een loodgieter voor inschakelen?

By | Blog | No Comments

Een loodgieter kan u helpen bij verschillende klussen. Dat houdt in dat de loodgieter voor tal van zaken is in te schakelen. Vaak denken we bij de werkzaamheden van een loodgieter enkel aan het leggen en aansluiten van waterleidingen, maar het werk van een loodgieter is zoveel omvangrijker dan dat.

Werkzaamheden aan de CV ketel

Zo kan een loodgieter werkzaamheden aan de CV ketel uitvoeren. Het onderhouden van de CV ketel helemaal niet zo prijzig te zijn. Een veelgebruikte constructie is de constructie waarbij bij de plaatsing van de CV ketel direct een onderhoudscontract wordt afgesloten. Hierbij wordt de CV ketel een bepaald aantal jaren – vaak betreft het hier een termijn van 15 jaren – wordt onderhouden door de monteur. Bij problemen wordt het probleem verholpen en daarnaast wordt de CV ketel periodiek gecontroleerd en bijgesteld.

Een voordeel van het onderhouden van de CV ketel, is dat de CV ketel bijgesteld kan worden en de eventuele veranderde omstandigheden, eisen of wensen in de instellingen kunnen worden verwerkt. Vindt u dat het te lang duurt voordat het badwater warm wordt? Vindt u dat de radiatoren te langzaam warm worden? Dit zijn allemaal zaken waar de loodgieter wat mee kan bij de periodieke controles van de CV ketel.

Lekkages en verstoppingen

Daarnaast kan een loodgieter worden opgeroepen wanneer u last hebt van lekkages of verstoppingen. Deze problemen zijn vaak uiterst vervelend en dienen doorgaans snel verholpen te worden. Veel loodgieters beschikken daarom over een storingsdienst; een dienst die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is voor dergelijke spoedeisende problemen. Een loodgieter beschikt doorgaans over specialistische kennis en apparatuur waardoor lekkages en verstoppingen snel opgespoord kunnen worden en ook effectief in korte tijd kunnen worden opgelost.

Nieuwe badkamer

Een klus waar een loodgieter vaak ook zijn hand niet voor omdraait, is de aanleg van een nieuwe badkamer. Iedereen wil van tijd tot tijd wel eens een nieuwe badkamer en een loodgieter kan daar voor zorgen. Hij kan u adviseren omtrent het grote aanbod van badkamers, daarbij uw eisen en wensen in acht nemend. Doordat de loodgieter veel ervaring en kennis heeft als het gaat om badkamers, kan hij u adviseren omtrent de te verwachten kosten. Hij kan immers goed inschatten wat er aan werkzaamheden bij komt om de huidige badkamer te vervangen door de door u uitgezochte nieuw te plaatsen badkamer.

Loodgieter spoed

Een loodgieter inschakelen bij spoed

By | Blog | No Comments

In veel gevallen kunt u tot een volgende werkdag wachten met het inschakelen van een loodgieter. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van onze hulp voor het aanleggen van nieuwe leidingen, het afsluiten van de leidingen naar uw buitenkraan in de winter, enzovoorts. Er zijn echter ook situaties denkbaar, waarbij u de hulp van onze loodgieter met spoed nodig heeft. Denk aan een ernstige lekkage in huis, een probleem met de cv-ketel, een verstopping in de afvoer, enzovoorts. In dergelijke situaties kunt u op de hulp van onze spoed loodgieter in Oostende rekenen. Met een ruime ervaring in het oplossen van verschillende problemen met loodgieterselementen, kunnen we u van een snelle en passende oplossing voorzien. Zo zit u nooit lang zonder werkende verwarming of sanitaire voorzieningen!

Hulp bij een lekkage in huis

De hulp van onze spoed loodgieter is zeker in het geval van een lekkage vaak zeer wenselijk. Een lekkage is lastig zelf op te lossen, doordat de bron van een lekkage nauwelijks met het blote oog te detecteren is. Daarbij kan een lekkage voor een ernstige waterschade aan uw woning zorgen. Denk aan schimmelplekken op muren en plafonds, rottende plekken in houten meubels of vloeren, enzovoorts. Reden genoeg om bij een lekkage zo snel mogelijk de hulp van onze spoed loodgieter in te schakelen.

Spoed loodgieter inschakelen bij verstoppingen

Ook bij een verstopping van de afvoer kan de hulp van een spoed loodgieter wenselijk zijn. Wij beschikken over verschillende geavanceerde hulpmiddelen, die het oplossen van een verstopping relatief eenvoudig maken. Zo voorkomt u dat u niet meer naar het toilet kunt, dat het water van de douche niet meer wegstroomt, enzovoorts. Vaak is het voldoende om de afvoer onder een hoge druk door te spuiten. De verstoppingen worden hiermee letterlijk voor u opgelost.

Tip: laat uw afvoer zeker eens per drie tot vier jaar preventief doorspuiten! Zo wordt de kans op een verstopping kleiner.