Category

Blog

Tips om een lekkage te voorkomen

By | Blog | No Comments

Hoewel we ons dit vaak niet beseffen kan water enorm schadelijk zijn in een woning. Ieder huishouden gebruikt voor meerdere toepassingen water en als hierbij een lekkage ontstaat dan kan dit voor onherstelbare schade zorgen. Een langdurige lekkage kan bijvoorbeeld schade aanrichten aan uw muren en vloeren. Tips om een lekkage in uw woning te voorkomen zijn daarom altijd handig.

Aansluitingen huishoudelijke apparaten

De meeste lekkages in woningen ontstaan doordat er iets misgaat met de aansluitingen van huishoudelijke apparaten. Een vaatwasser die niet aangesloten is of de slang van een wasmachine die plotseling barst waardoor een lekkage ontstaat. Om dit type lekkages te voorkomen moet u uiterst zorgvuldig te werk gaan bij het aansluiten van de apparaten. De rubberslangen die voor de watertoevoer gebruikt worden hebben een beperkte levensduur en moeten daarom voordat deze bereikt is vervangen worden.

Lekkages van waterleidingen voorkomen

Lekkages van waterleidingen komen minder vaak voor, maar veroorzaken wel vaak veel meer schade. Dit komt omdat de waterleidingen verstopt zijn in de muren en een kleine lekkage meestal niet meteen wordt opgemerkt. Hierdoor druppelt het water langdurig in muren en plafonds voordat het pas aan de oppervlakte verschijnt. Hierdoor neemt de waterschade toe en door het grote oppervlakte dat nat is geworden is het ook moeilijker om de bron van het lekkend water te lokaliseren. Om problemen te voorkomen moet bij de aanleg van nieuwe waterleidingen alleen de beste materialen gebruikt worden. Tevens moet u altijd alert zijn op vochtplekken die op muren of plafonds kunnen verschijnen.

Onderhoud en inspecties voor daklekkages

De laatste vorm van lekkend water in uw woning, die we hier bespreken, is een daklekkage. In België valt behoorlijk wat neerslag uit de hemel gedurende een jaar en het dak is er om ons in de woning droog te houden. Het kan echter voorkomen dat een dakpan beschadigd raakt of een dakgoot verstopt met bladeren waardoor het water toch een weg naar binnen weet te vinden.

cv-ketel vervanging

Redenen om uw CV ketel te vervangen

By | Blog | No Comments

Er zijn meerdere redenen die kunnen leiden tot de beslissing om uw CV ketel te vervangen. De meest duidelijke reden is dat het apparaat kapot is gegaan en een reparatie dermate duur is dat u beter een nieuwe kunt kopen. Daarnaast kan vervanging van de CV ketel ook noodzakelijk zijn als u meer vermogen nodig heeft en de oude ketel dit niet kan leveren. De laatste reden is dat het vervangen u een grote besparing op de stookkosten kan opleveren.

Vervangen meer rendabel dan repareren

Een CV ketel is essentieel voor iedere woning in Nederland. Zeker in de herfst en winter kunnen we niet zonder verwarming in huis. Als het apparaat dan ook kapot gaat zijn we genoodzaakt deze te repareren. Een onderdeel vervangen hoeft niet heel duur te zijn, maar als de reparaties elkaar op blijven volgen dan zal uiteindelijk een nieuwe CV ketel aanschaffen meer rendabel dan repareren zijn.

Extra vermogen nodig voor verwarmen woning

Woonsituaties veranderen door de jaren heen. Verschillende gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat u extra vermogen van een CV ketel nodig heeft voor het verwarmen van uw woning. Bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding kan hiertoe leiden. Meer mensen hebben hierdoor behoefte aan warm water en de babykamer moet uiteraard ook verwarmd worden. Tevens kan een verbouwing van de badkamer en het installeren van extra sanitair zorgen dat extra vermogen van een CV ketel vereist is.

Vervanging CV ketel levert besparing stookkosten op

De vooruitgang die geboekt wordt op het gebied van verwarmingsketels is de laatste jaren enorm hard gegaan. De apparaten kunnen met steeds minder energie een woning en het water uit de kraan opwarmen. Als u nog een oude ketel in uw huis heeft dan kan een vervanging van de CV ketel een grote besparing op de stookkosten opleveren. Het geld dat u hiermee bespaart en de voordelen voor het milieu zijn goede redenen om een loodgieter de CV ketel te laten vervangen.

Leidingen verleggen

Leidingen verleggen bij u thuis

By | Blog | No Comments

Het verleggen van leidingen is een behoorlijk precies uit te voeren klus. Water is dun; een lekkage is snel ontstaan. Werk daarom voorzichtig en nauwkeurig. Veel klussers kiezen ervoor om het leidingen verleggen uit te besteden aan een loodgieter die op dit vlak vaak meer ervaring heeft.

Een goed begin is het halve werk

Mocht u overwegen om zelf de leidingen te verleggen, bedenk dan dat een goed begin vaak al het halve werk is. Zorg ervoor dat u over voldoende materialen beschikbaar en ook over het juiste gereedschap beschikt. Onderschat ook niet het belang van het hebben van de juiste materialen en gereedschappen. Sommige zaken zijn wel met de hand uit te voeren of met alternatieve gereedschappen te doen, maar hierbij is het resultaat vaak minder dan wanneer de juiste gereedschappen worden gebruikt. Bedenk ook goed wat precies het doel is van het werk: wat moet er gedaan worden om dat doel te bereiken?

Bestaande leidingen hergebruiken?

Soms is het verleidelijk om leidingen die er al liggen opnieuw te gebruiken. Dat kan handig zijn omdat dan een bestaand muurtje niet gesloopt hoeft te worden. Bedenk echter altijd dat de kwaliteit van de leidingen dan nog goed moet zijn. Gebruik geen leidingen of andere materialen die eigenlijk niet goed genoeg meer zijn; wanneer de boel eenmaal is dichtgemaakt, kunt u vaak niet of nauwelijks de leidingen nog bereiken.

Werk zorgvuldig

Zorg dat er geen haast geboden is bij het verleggen van leidingen. Het aanleggen of verleggen van leidingen moet er zorgvuldig gebeuren. Zeker wanneer u weinig ervaring met deze werkzaamheden hebt, is het zaak om zeer nauwkeurig en voorzichtig te werken. Het kleinste scheurtje kan immers uitgroeien tot een grote lekkage.

Leiding koppelstuk

Controleer het werk

Wanneer u de leidingen verlegd hebt, is het zaak om eerst de hoofdkraan weer in te schakelen en de boel goed te testen alvorens u alles wegwerkt. Dit is van belang doordat u – net als hierboven gemeld – nu nog de leidingen goed kunt bereiken. Wanneer er een lekkage optreedt, kunt u er nu nog gemakkelijk bij. In een later stadium is dat niet het geval.

Twijfel? Schakel een loodgieter in

Mocht u er onverhoopt niet meer uitkomen of twijfelen aan de kwaliteit waarmee u de klus hebt uitgevoerd? Schakel dan alsnog een loodgieter in. Een loodgieter controleert graag de door u uitgevoerde werkzaamheden. Door een controle kunt u zekerheid krijgen over de uitgevoerde werkzaamheden. Een loodgieter heeft over het algemeen fors meer ervaring met het verleggen van leidingen dan een handige klusser dat heeft; voelt u zich dus zeker niet bezwaard om van die deskundigheid gebruik te maken.

Waar kunt u een loodgieter voor inschakelen?

By | Blog | No Comments

Een loodgieter kan u helpen bij verschillende klussen. Dat houdt in dat de loodgieter voor tal van zaken is in te schakelen. Vaak denken we bij de werkzaamheden van een loodgieter enkel aan het leggen en aansluiten van waterleidingen, maar het werk van een loodgieter is zoveel omvangrijker dan dat.

Werkzaamheden aan de CV ketel

Zo kan een loodgieter werkzaamheden aan de CV ketel uitvoeren. Het onderhouden van de CV ketel helemaal niet zo prijzig te zijn. Een veelgebruikte constructie is de constructie waarbij bij de plaatsing van de CV ketel direct een onderhoudscontract wordt afgesloten. Hierbij wordt de CV ketel een bepaald aantal jaren – vaak betreft het hier een termijn van 15 jaren – wordt onderhouden door de monteur. Bij problemen wordt het probleem verholpen en daarnaast wordt de CV ketel periodiek gecontroleerd en bijgesteld.

Een voordeel van het onderhouden van de CV ketel, is dat de CV ketel bijgesteld kan worden en de eventuele veranderde omstandigheden, eisen of wensen in de instellingen kunnen worden verwerkt. Vindt u dat het te lang duurt voordat het badwater warm wordt? Vindt u dat de radiatoren te langzaam warm worden? Dit zijn allemaal zaken waar de loodgieter wat mee kan bij de periodieke controles van de CV ketel.

Lekkages en verstoppingen

Daarnaast kan een loodgieter worden opgeroepen wanneer u last hebt van lekkages of verstoppingen. Deze problemen zijn vaak uiterst vervelend en dienen doorgaans snel verholpen te worden. Veel loodgieters beschikken daarom over een storingsdienst; een dienst die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is voor dergelijke spoedeisende problemen. Een loodgieter beschikt doorgaans over specialistische kennis en apparatuur waardoor lekkages en verstoppingen snel opgespoord kunnen worden en ook effectief in korte tijd kunnen worden opgelost.

Nieuwe badkamer

Een klus waar een loodgieter vaak ook zijn hand niet voor omdraait, is de aanleg van een nieuwe badkamer. Iedereen wil van tijd tot tijd wel eens een nieuwe badkamer en een loodgieter kan daar voor zorgen. Hij kan u adviseren omtrent het grote aanbod van badkamers, daarbij uw eisen en wensen in acht nemend. Doordat de loodgieter veel ervaring en kennis heeft als het gaat om badkamers, kan hij u adviseren omtrent de te verwachten kosten. Hij kan immers goed inschatten wat er aan werkzaamheden bij komt om de huidige badkamer te vervangen door de door u uitgezochte nieuw te plaatsen badkamer.

Loodgieter spoed

Een loodgieter inschakelen bij spoed

By | Blog | No Comments

In veel gevallen kunt u tot een volgende werkdag wachten met het inschakelen van een loodgieter. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van onze hulp voor het aanleggen van nieuwe leidingen, het afsluiten van de leidingen naar uw buitenkraan in de winter, enzovoorts. Er zijn echter ook situaties denkbaar, waarbij u de hulp van onze loodgieter met spoed nodig heeft. Denk aan een ernstige lekkage in huis, een probleem met de cv-ketel, een verstopping in de afvoer, enzovoorts. In dergelijke situaties kunt u op de hulp van onze spoed loodgieter in Oostende rekenen. Met een ruime ervaring in het oplossen van verschillende problemen met loodgieterselementen, kunnen we u van een snelle en passende oplossing voorzien. Zo zit u nooit lang zonder werkende verwarming of sanitaire voorzieningen!

Hulp bij een lekkage in huis

De hulp van onze spoed loodgieter is zeker in het geval van een lekkage vaak zeer wenselijk. Een lekkage is lastig zelf op te lossen, doordat de bron van een lekkage nauwelijks met het blote oog te detecteren is. Daarbij kan een lekkage voor een ernstige waterschade aan uw woning zorgen. Denk aan schimmelplekken op muren en plafonds, rottende plekken in houten meubels of vloeren, enzovoorts. Reden genoeg om bij een lekkage zo snel mogelijk de hulp van onze spoed loodgieter in te schakelen.

Spoed loodgieter inschakelen bij verstoppingen

Ook bij een verstopping van de afvoer kan de hulp van een spoed loodgieter wenselijk zijn. Wij beschikken over verschillende geavanceerde hulpmiddelen, die het oplossen van een verstopping relatief eenvoudig maken. Zo voorkomt u dat u niet meer naar het toilet kunt, dat het water van de douche niet meer wegstroomt, enzovoorts. Vaak is het voldoende om de afvoer onder een hoge druk door te spuiten. De verstoppingen worden hiermee letterlijk voor u opgelost.

Tip: laat uw afvoer zeker eens per drie tot vier jaar preventief doorspuiten! Zo wordt de kans op een verstopping kleiner.

Lekkage

Wat moet u doen bij een lekkage?

By | Blog | No Comments

Een lekkage vormt voor veel woningbezitters een van de grootste ergernissen. Dit is niet voor niets! De bron van een lekkage is vaak nauwelijks met het blote oog te detecteren. Daarbij kan een lekkage voor een ernstige waterschade aan uw woning zorgen. Deze waterschade komt bijvoorbeeld voor in de vorm van schimmelplekken op uw muren en plafonds. Ook kunnen er in het geval van een lekkage aan uw dakbedekking rottende plekken in het houtwerk onder uw dak ontstaan. Reden genoeg om een lekkage zo snel mogelijk op te (laten) lossen! Wat moet u doen bij een lekkage? Schakel allereerst de hulp van een loodgieter in!

De bron van een lekkage opsporen

Bij een lekkage kunt u de bron van de lekkage eerst zelf proberen op te sporen. Dit zal in veel gevallen echter nauwelijks lukken, omdat de bron van de lekkage vaak heel klein is. Door een loodgieter van ons loodgietersbedrijf in Oostende in te schakelen, bent u ervan verzekerd dat de bron van de lekkage in uw woning relatief snel gevonden is. Wij beschikken over verschillende hulpmiddelen, die het achterhalen van de bron van een lekkage makkelijker maken. Op het moment dat we de bron van de lekkage gevonden hebben, kunnen we de lekkages direct voor u verhelpen. Zo voorkomen we een ernstige waterschade.

Lekkages in huis voorkomen

Nog beter dan het oplossen van lekkages is natuurlijk het voorkomen van vervelende lekkages. Lekkages ontstaan in veel gevallen rond leidingen, onder uw dakbedekking of bij de afvoer. Het is dan ook sterk aan te raden om dergelijke elementen door een vakman aan te laten sluiten of in het geval van de dakbedekking te laten leggen. Ons loodgietersbedrijf in Oostende kan u helpen bij het leggen van nieuwe leidingen, of het verleggen van bestaande leidingen. Door onze hulp in te schakelen bent u ervan verzekerd dat de kans op lekkages minimaal is. Vaak worden lekkages rond leidingen veroorzaakt doordat de leidingstukken niet goed op elkaar aansluiten.  

Hoe kan ik mijn verwarmingsketel het beste onderhouden?

By | Blog | No Comments

Dankzij de ketel van uw centrale verwarming zit u er op koude dagen lekker warm bij. Er komt ook een hoop bij kijken. U bent bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uw centrale verwarmingsketel om de twee jaar te laten controleren door een erkend installateur. Daarnaast kunt u ook nog verschillende ingrepen doen om uw cv-ketel zo veilig, efficiënt en zuinig mogelijk te houden. Zo blijft u tijdens de periode tussen twee controles in ook verzekerd van een goed werkende verwarming.

Controleer de waterdruk

Een relatief makkelijke ingreep is het controleren van de waterdruk. Gemiddeld genomen heeft een verwarmingsketel een waterdruk die ligt rond de 1,5 bar. Als de waterdruk lager wordt, bestaat de kans dat uw ketel niet meer wil opstarten. Wanneer u dit probleem hebt, moet u water toevoegen aan de ketel. Hiervoor kunt u kijken in het instructieboekje dat met de ketel geleverd wordt. Iedere ketel heeft namelijk zijn eigen opvulpunt.

Reinig de buitenkant van de ketel

Misschien nog makkelijker is het reinigen van de buitenkant van uw verwarmingsketel. Dit kunt u het beste doen met een ouderwetse vochtige doek en zeep. Wat u in ieder geval niet mag gebruiken is een schurend of bijtend reinigingsmiddel.

Stel de temperatuur van uw ketel in

Ook het bijstellen van de temperatuur van een ketel is relatief eenvoudig te doen. Relatief lage of hoge temperaturen kunnen namelijk enorm schadelijk zijn voor uw ketel. Gemiddeld genomen hoort een verwarmingsketel een temperatuur te hebben van ongeveer 60 graden. Raadpleeg ook hiervoor even de handleiding.

Ontlucht de radiatoren

Dit hoort u eigenlijk altijd te doen nadat het water in uw cv-ketel hebt aangevuld. Een overschot aan lucht zorgt ervoor dat het langer duurt voordat de radiatoren op temperatuur zijn. Niet alleen blijft het dan langer koud in uw huis, ook krijgt u hierdoor een hogere energierekening. U hebt dan immers te maken met energieverlies. Om dit te verhelpen moet u het ventiel van het ontluchtingskraantje dat aan de radiatoren vastzit draaien. Leg voordat u gaat draaien even een bakje onder het kraantje. Als de lucht eruit is, komt er namelijk water uit de radiator. Controleer na het aandraaien altijd even de waterdruk, deze kan door het ontsnappen van de lucht weer gedaald zijn.

Als u deze handelingen eens in de zoveel tijd herhaalt, kunt u zo lang mogelijk genieten van uw verwarmingsketel. Bij twijfel kunt u onze cv-ketel monteur natuurlijk ook altijd raadplegen.

Wat kunt u zelf doen bij een rioolverstopping?

By | Blog | No Comments

Het is de schrik van ieder huishouden in België: een verstopt riool. Er is niets vervelender dan vervuild water dat maar niet weg wil of zelfs weer door het toilet omhoog komt. Toch krijgt ieder huishouden in België gemiddeld één keer in de 8 tot 10 jaar te maken met een rioolverstopping. Natuurlijk kunnen wij u in zo’n geval helpen, maar er zijn ook een aantal maatregelen die u kunt treffen waarmee u een aantal oorzaken van toekomstige rioolverstoppingen kunt wegnemen.

Maatregelen om verstoppingen te voorkomen

Er zijn een aantal redenen waardoor een riool verstopt kan raken. Meestal heeft het te maken met de staat van de rioleringen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet goed liggen, maar u kunt ook last hebben van ingroeiende wortels of het aanzetten van vet. De volgende maatregelen kunt u treffen om de kans op een verstopt riool zo klein mogelijk te maken:

  • Gebruik niet teveel wc-papier bij het toiletbezoek. Mocht dit toch een keer gebeuren, ontstop de wc dan met een ontstopper en trek twee keer door. Zo stroomt er weer voldoende water door het toilet en krijgt het toiletpapier geen kans om vast te komen te zitten in de riolering.
  • Ook andere producten als inlegkruisjes, luiers, natte doekjes en tampons kunnen makkelijk vast komen te zitten. Gooi deze daarom altijd in de prullenbak en nooit in het toilet. Een manier om hier zeker van te zijn is een prullenbakje te plaatsen naast het toilet.
  • Flessendoppen van schoonmaakmiddelen horen natuurlijk niet in de wc. Toch kunnen deze eenvoudig in de wc-pot vallen tijdens het schoonmaken. Let daarom altijd goed op waar u de doppen neerlegt als u schoonmaakmiddelen gebruikt.

Wat te doen bij een verstopping

Het is altijd belangrijk om te kijken of er maar een afvoeraansluiting niet meer werkt of dat het er meerdere zijn. Als bijvoorbeeld maar één wasbak slecht doorloopt, maar de rest van de afvoeren in uw huis wel, is de kans groot dat het sifon van de wasbak verstopt zit. Draai in zo’n geval de sifon open en maak die schoon. Vaak zitten deze sifons verstopt met haren. Gebruik zeker geen chemische middelen.

Als meerdere aansluitingen niet afvoeren, is het probleem een stukje groter. Een verstopping kan op uw erfgrond zitten of in het gemeentelijk riool. Dit kunt u achterhalen door het ontstoppingsstuk op te graven. Dit ligt meestal op de perceelgrens. Neem voordat u  dit opgraaft wel even contact op met de gemeente. In sommige gemeentes mag u dit namelijk zelf niet opgraven, maar moet er een deskundige worden ingeschakeld. Is het ontstoppingsstuk droog, dan zit de verstopping in uw riool en zijn de kosten voor jou. In alle andere gevallen draait de gemeente ervoor op.

Uw kapotte cv repareren? Vraag om advies van de loodgieter!

By | Blog | No Comments

Een kapotte cv is vanzelfsprekend erg vervelend! Niet alleen heeft u bij een kapotte cv-ketel niet langer de beschikking over een werkende verwarming in huis, ook kunt u met een kapotte cv-ketel in sommige gevallen geen warm water meer gebruiken. Een kapotte cv repareren is niet altijd even gemakkelijk, waardoor de hulp van de loodgieter wenselijk kan zijn. In sommige gevallen is het mogelijk om de kapotte cv te repareren zonder tussenkomst van een loodgieter. Onze loodgieter raadt woningbezitters aan om altijd eerst in een handleiding te zoeken naar de foutmelding op het display van de kapotte cv. Soms zal het resetten van de cv-ketel voldoende zijn om het probleem te verhelpen.

Een kapotte cv repareren of vervangen

In sommige gevallen is een kapotte cv repareren niet de beste oplossing. Bij oudere cv-ketels kan het bijvoorbeeld erg interessant zijn om de cv-ketel te vervangen voor een nieuw model. Waar men nu vaak kiest voor het gebruik van een losse boiler met een losse cv-ketel, is het veel slimmer om te kiezen voor een combiketel. Een combiketel combineert beide apparaten in een nieuw apparaat, waardoor u minder betaalt voor het onderhoud. Daarbij hebben deze combiketels een veel hoger rendement, waarmee u minder energie verbruikt.

Hulp bij een kapotte cv repareren

Mocht het resetten van de cv-ketel niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan kunt u de hulp van de loodgieters van ons loodgietersbedrijf inschakelen voor de hulp. De loodgieters hebben een jarenlange ervaring in het repareren van kapotte cv-ketels, waardoor we u op een snelle en vakkundige wijze van dienst kunnen zijn. Samen met u zorgt de loodgieter ervoor dat de cv-ketel weer als vanouds zal werken als u deze door de loodgieter laat repareren! Nog beter is het voorkomen van een kapotte cv. Dit doet u door de cv-ketel eens per twee jaar te laten onderhouden.